Välkommen till våra caféer!

Vi har sex mötesplatser i Malmö med sammanlagt nio halvdagscaféer, vilket betyder att du kan få hjälp alla veckans dagar.  På alla  våra caféer med undantag för Café Öresund kan du komma med din bärbara dator, surfplatta och smartphone. På café Öresund har vi  fem stationära datorer för dig som ingen egen dator har.  För oss är det viktigt att du känner dig trygg med den hjälp vi ger dig. Minst lika viktig är den sociala samvaron, vilket betyder att du inte nödvändigtvis sätter din dator i främsta rummet. Vi vill framför allt, att det skall råda en lättsam och trevlig anda på våra caféer.