Viktiga meddelanden

Människan om 1000 år.

Människan utvecklas hela tiden och uppfinner ständigt nya tekniska hjälpmedel. Därför kan vi vara svåra att känna igen om 1 000 år. Längre? Inte så konstigt, men maskiner som förbättrar – eller helt ersätter – vår hörsel, syn och lemmar? Jo, nog känns det märkligt. Odödlighet??

manniskan-om-1000-ar

Läs  Bonniers  Vetenskapens Världs  fascinerande artikel om hur vi kommer att förändras de närmaste 1000 åren. Skrämmer videon dig, eller ….

Hur människan ser ut om tusen år

Alli Reimegård (2017-12-02))

Nyhetsarkiv »