Viktiga meddelanden

Därför bildade vi Dataklubben "Äldre lär Äldre"

Vår förening bildades i maj 2017.  Vi ville ha en liten intim förening, där alla skulle känna sig välkomnade och bli sedda. Hit kommer man med sin dator, platta eller sin smarttelefon. Vi vänder oss till äldre personer, som i dagens alltmer digitaliserade samhälle, ofta kan känna sig åsidosatta. Vi arbetar helt ideellt och har professionell hjälp på alla våra caféer. Vi har inga kurser i ordets vanliga bemärkelser, men vi kan, om medlemmar så önskar, bilda cirklar i önskat ämne på cafétid. Fördelen är att kurserna blir kostnadsfria.
Föreningen vill vara lika mycket en läroplats, som en mötesplats för äldre. Då mötesplatserna i staden blir allt färre, hoppas vi kunna bidra till äldres gemenskap på vårt sätt. Vi har under den gångna tiden arbetat efter dessa våra föresatser och känner att vi lyckats.

Föreningen har idag 8 caféer runt om i staden, som är öppna  måndag - fredag mellan 9.00 - 12.00 eller 13.00 -16.00.   Se under Våra caféer i Menyn!  Hit får du komma och "prova på" ett par gånger, innan vi vill att du du blir medlem.                        

Vi har idag 180 medlemmar och dessa är alla vi, styrelsen, som tillsamman med alla nya härliga medlemmar hållit caféerna igång sedan maj 2017. Medlemskapet kostar 150 kronor/år. Anmäl dig som ny medlem under Kontakt i Menyn!

Välkommen!

Styrelsen

Malmö

Nyhetsarkiv »