Därför bildade vi Dataklubben "Äldre lär Äldre"

Vår förening startade i maj 2017 efter en stormig tid, då den tidigare IT - föreningen utestängde handledare och ett hundratal medlemmar från fem caféer i staden trots att ingen anmärkning fanns på handledarna och att medlemmarna betalt sin medlemsavgift. Tillsamman övertog vi caféerna och bestämde oss för att bilda en ny förening. Vi ville uppleva en nydaning av den sedan tjugo år verksamma IT-caféverksamheten och ville ha en liten intim förening, där alla skulle känna sig välkomnade och bli sedda. Hit kommer man med sin dator, platta eller sin smart telefon. Vi vänder oss till äldre personer, som i dagens alltmer digitaliserade samhälle, ofta kan känna sig åsidosatta. Vi arbetar helt ideellt och har professionell hjälp på alla våra caféer. Vi har inga kurser i ordets vanliga bemärkelser, men vi kan, om medlemmar så önskar, bilda cirklar i önskat ämne på cafétid. Fördelen är att kurserna blir kostnadsfria.
Föreningen vill vara lika mycket en läroplats, som en mötesplats för äldre. Då mötesplatserna i staden blir allt färre, hoppas vi kunna bidra till äldres gemenskap på vårt sätt. Vi har under året arbetat efter dessa våra föresatser och känner att vi lyckats.

Föreningen har omkring 135 medlemmar och dessa är alla vi, som tillsamman hållit caféerna igång sedan maj 2017! Medlemskapet kostar 150 kronor/år. Anmäl dig som ny medlem under Kontakt i menyraden.

Styrelsen

Nyhetsarkiv »